Kan en svensk fond för sociala företag bli verklighet?

Sven Bartilsson, Coompanion

Vi behöver fler investerare för att nya sociala företag ska kunna växa fram i Sverige. I länder som Italien och Frankrike har kooperativa företag framgångsrikt byggt upp investeringsfonder med hjälp av sina medlemmar. De har i sin tur attraherat både privata investerare och offentliga medel. Skulle det fungera i Sverige och hur når vi dit?

Sven Bartilsson är senior konsult på Coompanion och leder just nu arbetet med att ta fram en investeringsfond som är inriktad på nya, digitala kooperativ.