Stora IKEA och den lilla hantverkaren

Ann-Sofie Gunnarsson, IKEA

Kunden får något unikt med sig från butiken och någon annans liv blir förändrat. Ann-Sofie Gunnarsson ger oss en inblick i hur ett av världens största företag arbetar med social hållbarhet och med socialt entreprenörskap som ett verktyg för att uppnå detta. Hennes team på IKEA har ett nära samarbete med lokala hantverkare runt omkring i världen, detta är människor som lever ett mer utsatt liv än de flesta som handlar i varuhuset. Nu producerar de designade produkter som finns tillgängliga i IKEAs varuhus och får samtidigt en chans till försörjning, integration och en mer jämställd plats i samhället.

”Vi är inte där för att hjälpa, vi är där för att samarbeta — att vara en affärspartner”, säger hon.

Ann-Sofie Gunnarsson är Partnerships & Development Leader för socialt entreprenörskap på IKEA of Sweden.